Aqisseq / fjeldrype som smykke

Den grønlandske fjeldrype er en hønsefugl på 400-500 g og er cirka 30 cm høj. Den skifter fjerdragt fra spraglet i gråbrune farver om sommeren og kridhvid om vinteren med sort hale. Hannen beholder den hvide vinterdragt langt ind i det sene forår for at synliggøre sin tilstedeværelse. Fjeldrypen lever og yngler i hele Grønland. Den yngler hyppigst i de mest frodige fjeldområder, og den træffes ikke i højfjeldet. Fjeldrypen er normalt en standfugl. De nordligste bestande trækker dog længere sydpå fra oktober til februar (naturporten.dk). Det er en udmærket spisefugl, og fordi den er planteæder, der lever af bær, skud og andre plantedele, kan man lave en fin snaps på indholdet af kråsen.