Grønlandsk guld

Foto: nunaminerals.comGuld er et grundstof, og derfor er det guld som udvindes i Grønland ikke forskelligt fra alt andet guld i verden. Det som gør det grønlandske guld helt specielt, er dets historie. Vi kan følge det hele vejen fra mineskakt til smykke.

Det grønlandske guld kommer fra Nalunaq guldminen, som ligger i Kirkespirdalen/Itillersuaq, nærmere bestemt i fjeldet Qaarsutsiaap Qaqqaa over for Kirkespiret/Napassorsuaq i Nanortalik kommune. Nalunaq var Grønlands første guldmine, og da forekomsten blev opdaget i 1992, mente man at der var grundlag for minedrift i minimum 10 år. Minen kom i drift i 2004, og der brudtes cirka 300-400 tons malm dagligt med en guldlødighed på mellem 10-30 g pr. ton. Produktion var indtil 2007 på omkring 6 ton guld. Først blev malmen udskibet til raffinering i Spanien, indtil man valgte at sende det til forarbejdning i Newfoundland.

nunaminerals.comMinen var oprindeligt et partnerselskab mellem det internationale mineselskab Crew Gold Corporation og Nunaminerals, det grønlandske efterforskningsselskab, som ejes dels af Grønlands Hjemmestyre og forskellige investorer, heriblandt Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Sidst i 2006 solgte Nunaminerals sin aktiepost til Crew Gold Corporation, som nu er eneejer af Nalunaq. Allerede ved årsskiftet 2008/2009 lukkede minen på grund af de høje produktionsomkostninger. Der har i en periode ikke været mulighed for at købe grønlandsk guld til smykkeproduktion, men vi har dog sikret os en mængde certificeret finguld, som sikrer vores produktion af smykker i grønlandsk guld et stykke tid fremover. Smykkerne i grønlandsk guld fremstilles i 14 karat, og koster lidt mere end vores øvrige produktion af 14 karat smykker. Dette skyldes de særlige omstændigheder omkring udvinding, produktion og certificering. For ikke at grønlandsk guld skal forveksles eller blandes med andet guld, er det forsynet med et stempel, der kun bruges til grønlandsk guld. Der findes i øjeblikket to stempler:

  • stemplerEn isbjørn, som oprindeligt er bragt i anvendelse af guldsmed Nicolai Appel og Kongelig Hofjuvelerer Flemming Hertz. Dette stempel findes på de arbejder, som har været udstillet på Galerie Metal i København, og de smykker i grønlandsk guld, som forhandles hos Kgl. Hofjuvelerer P. Hertz.
  • En stjerne, som er vores eget mærke. Vi bruger dette mærke, fordi det ikke optager så meget plads, og er nemmere at placere i smykkerne.

Når vi køber grønlandsk finguldsgranulat modtager vi samtidig et certifikat på guldets oprindelse. På samme måde leverer vi et lignende certifikat med hvert enkelt smykke i grønlandsk guld.